bipar

Общото застраховане записа 395 млн. лева брутопремии за първото тримесечие

“Алианц България” изпъкна далеч напред по платени обезщетения – компанията покри щети за над 41 милиона лева

Общото застраховане отчете 395 170 430 лева брутопремии в края на първото тримесечие на тази година. По традиция най-много приходи се отчитат в моторното застраховане и това тримесечие не прави изключение – компаниите записват 280 640 434 лв. От тях по задължителната автомобилна застраховка “Гражданска отговорност” брутопремиите възлидат на 165 341 051 лв., а по доброволната автокаско са продадени продукти за 115 299 383 лева.

За сравнение, през същия период на миналата година, тоест първото тримесечие на 2014 г., компаниите в общото застраховане са продали застрахователни полици за 360 755 811 лв., като премиите по моторно застраховане възлизат на 155 414 643 лв. (102 393 542 – по авто каско и 153 021 101 лева по ГО).

Лидер по брутопремии в индивидуалното класиране за тримесечието на тази година е Булстрад Виена Иншурънс Груп (60 337 459 лева). На второ място се класира Армеец с 49 924 833 лева записани приходи. На терто и четвърто място се нареждат Лев Инс и Евроинс с премийни приходи в размер на 40 511 817 лв. и 40 210 355 лв. съответно. Пети са ДЗИ с брутопремии в размер на 37 948 818 лв. Алианц България и Бул инс са на шесто и седмо място, съответно с премии от 31 906 527 лв. и 30 328 148 лв.
Съвкупно, първите седем от общо 30 дружества държат близо 74 на сто от пазара в общото застраховане.

 

Пазарен дял на база общия премиен приход
(по данни на КФН)

Компания

Q1 2015

Q1 2014

Булстрад Виена Иншурънс Груп 15,27% 15,40%
Армеец 12,63% 12,20%
Лев Инс 10,25% 13,00%
Евроинс 10,18% 5,50%*
ДЗИ – Общо застраховане 9,60% 10,60%
Алианц България 8,07% 8,30%
Бул инс 7,67% 9,50%

 

Изплатените обезщетения в общото застраховане към края на първото тримесечие на тази година възлизат на 226 532 325 лева. По моторните застраховки компаниите са покрили щети на обща стойност 173 090 771 лева. От тях 78 495 842 лева са по ГО и 94 594 929 лева са по автокаско. Данните за тази година показват нарастване на платените щети – през първото тримесечие на миналата година секторът е платил обезщетения на обща стойност 164 782 038 лева. От тях по ГО са платени 80 519 605 лева, а по автокаско – 60 141 845 лева.

Лидер по платени щети през първото тримесечие на тази година е Алианц България с над 41 милиона лева. Компанията се откъсва налед напред пред три дружества, които се движат в рамките на платени 29 млн. лв. – Булстрад, Армеец и Лев Инс. Малко над 18 милиона са платени от ДЗИ; 17,8 млн.лв. – от Евроинс и 12,8 милиона – от Бул Инс.

 

Лидери по изплатени обезщетения
(по данни на КФН)

Компания

Q1 2015

Q1 2014

Алианц България 41 093 283,00 лв. 14 977 171,00 лв.
Булстрад Виена Иншурънс Груп 29 718 019,00 лв. 23 285 931,00 лв.
Армеец 29 305 119,00 лв. 18 897 920,00 лв.
Лев Инс 29 110 555,00 лв. 24 050 659,00 лв.
ДЗИ – Общо застраховане 18 228 238,00 лв. 15 686 436,00 лв.
Евроинс 17 821 285,00 лв. 14 820 121,00 лв.
Бул инс 12 850 495,00 лв. 11 076 823,00 лв.

 

 

 

Източник: Insmarket.bg