bipar

По-скъпи застраховки „Гражданска отговорност“ за неразумните шофьори

Цената на полиците Гражданска отговорност ще зависи от поведението на шофьора По-скъпи застраховки „Гражданска отговорност“ за неразумните шофьори. От юни месец застрахователните компании ще изпращат данните за произшествията в Гаранционния фонд. Създаването на обща база ще даде възможност за бонуси на добрите шофьори и оскъпяване на застраховката за нарушителите.
Застрахователите и сега предлагат различни цени на полиците. За неопитните водачи до 25 години застраховката Гражданска отговорност е по-скъпа в сравнение с опитните шофьори. Идеята с по-висока цена да се наказват тези, които причиняват произшествия, засега не може да заработи. Причината – всеки застраховател борави със свои данни, а когато една компания повиши цената за неразумен шофьор, той просто се премества към друга компания.
Желанието на застрахователите е да направят единна система, която да се ползва от всички и цените да зависят от поведението на водачите.
Целта е – дисциплиниране на неразумните шофьори и поощряване на тези, които спазват правилата. За хората, които години наред нямат произшествия, това звучи справедливо.
Според експертите обаче въвеждането на задължителна система за поощрения и наказания чрез застраховките „Гражданска отговорност“ ще има ефект само ако базата е обща и застраховката е на името на водача.
Новата система може да стане задължителна, когато базата с данни е пълна и те бъдат сравнени с тези на КАТ.

Източник:ТВ7