bipar

The Profession

Какво точно прави застрахователния брокер?

Застрахователния договор между Вас като клиент и застрахователната компания е именно Договор. Той има най-малко две страни – от едната сте Вие, а от другата е застахователната компания.  В тази ситуация обичайно Вие сте губещия – защото застрахователя е професионалист в една специализирана област като застраховането, от която Вие едва ли разбирате в детайли. И понеже обикновенно в договора не става въпрос за кило домати или подстригване – обичайно се застраховат ценни за Вас неща (като живота Ви, здравето на семейството Ви, жилището, бизнеса или дори возилото Ви) – Вие имате нужда от професионалист, който да Ви консултира. Тези професионалисти са застрахователните брокери.

За разлика от агента, който де юре е служител на застахователя, застрахователния брокер работи от името и в полза на Клиента.

Услугите, които Вашия брокер предлага, включват:

  • Анализ на необходимоста от покритие и събиране на котировки от застрахователи;
  • Сравняване на офертите и избор на подходящи застрахователни условия и тарифа;
  • Намаляване на разходите за застраховане чрез анализ на риска и комбиниране на покрития;
  • Разясняване на застрахователни условия, изключения и други ситно изписани клаузи в застрахователния договор;
  • Издаване на застрахователна полица;
  • Последващи промени в договора – анекси, добавъци и др.;
  • Своевременно напомняне за вноски или подновяване на застрахователния договор;
  • При необходимост нанасяне на корекции при подновяването на договора;
  • Съдействие при документалното оформяне на искане на обезщетение при застрахователно събитие;
  • Контролиране и съдействие за получаване на справедливо обезщетение.

Идва и най-добрата за клиента част – цената на услугите на брокера: безплатно!

Високо специализираните професионални услуги на застрахователния брокер са безплатни за клиента. Възнагражденето си брокера получава от застрахователя. То е включено в тарифата и дори да сключите  директен договор със застрахователя, цената на застраховката ще е същата. В този случай възнаграждението остава за застрахователя, а клиента остава без безплатен консултант.